Casa > Notícies > Contingut
Classificació d'escales mecàniques
- Mar 19, 2018 -

1. Classificació per posició del conductor

(1) el final condueix l'escala mecànica. El dispositiu de conducció està muntat al cap de l'escala mecànica i la cadena s'utilitza com a component de tracció.

(2) per conduir l'escala mecànica al centre. El dispositiu de conducció s'instal·la entre la branca superior de l'escala mecànica i la branca inferior, i el bastidor s'utilitza com a component de tracció. L'escala mecànica es denomina escala mecànica combinada de múltiples etapes quan el dispositiu d'accionament multigrup està instal·lat.

2. Classificació segons l'aparició de baranes d'escala mecànica

(1) totes les escales mecàniques de reposabraços transparents. Tots els cinturons de suport estan suportades per un vidre temperat totalment transparent.

(2) l'escala mecànica automàtica del reposabraje semitransparent. Utilitzeu un vidre temperat transparent i una petita barra de suport amb suport de braç.

(3) l'escala mecànica automàtica del passamans opacs. El recolzament del braç és recolzat pel suport i és recolzat per un full opac.

3. Classificació del tipus de línia de l'escala mecànica

(1) una escala mecànica lineal. L'escala és una línia recta. És una escala mecànica comuna.

(2) escala espiral. L'escala de les escales mecàniques és espiral.